Sekretorė - referentė

     Kam skirtas šis kursas?
  Kursas skirtas ir dirbančioms bei norinčioms pakelti savo kvalifikaciją sekretorėms, ir toms, kurios šios profesijos dar tik nori išmokti. Praktinio darbo pavyzdžiai Jums padės pajusti pasirinktos profesijos specifiką, leis įsigilinti į sekretorės, aktyviai atliekančios savo pareigas, vaidmenį.

     Iš ko sudarytas šis kursas?
     Kursą sudaro 8 knygelės su namų darbais. Atliktus namų darbus atsiųskite mums, mokytojai ištaisys ir su kita knygele išsiųs Jums.

     Kaip paruoštas kursas?
     Kurse nagrinėjamos su sekretorės profesija bei funkcijomis susijusios pareigos ir įgūdžiai: korespondencijos tvarkymas, telefoniniai pokalbiai, organizacinės technikos naudojimas, archyvo vedimas, buhalterijos pagrindai, susirinkimų organizavimas ir sekretoriavimas jų metu, pasirengimas tarnybinėms komandiruotėms, svečių priėmimas, įmonės ryšių su kitomis įmonėmis tvarkymas, darbo teisė ir kt.

Kursų trukmėapie 8 mėn. (pagal atskirą studento pageidavimą siuntimą galima sulėtinti arba pagreitinti).
Kainasiūlomų kursų lentelėje
Pažymėjimasyra
Egzaminasnėra
Testasnėra
Užsakyti