Vadybos pagrindai

     Kam skirtas šis kursas?
  Tiems, kurie nori įgyti vadybos pagrindų ir suprasti modernios vadybos aspektus.

     Iš ko sudarytas šis kursas?
     Kursą sudaro 6 knygelės su namų darbais, kuriuos mūsų mokytojai ištaisys ir atsiųs su kita knygele. Kiekvienoje knygelėje nagrinėjama po keletą naujų temų.

     Kaip paruoštas kursas?
     Vadybos pagrindai – tai bazinis vadybos mokslo kursas, kuris apima visų pagrindinių valdymo procesų nagrinėjimą. Medžiagoje aptariamos tipinės situacijos, kurios pasitaiko kiekvienos organizacijos praktikoje, analizuojami šių situacijų valdymo metodai, nurodomi alternatyvūs atitinkamų problemų sprendimo būdai. Bandoma tiek išdėstyti teorinius vadybos modelius, sudarančius klasikinės vadybos teorijos branduolį, tiek panagrinėti realius kasdienius organizacinius procesus.
     Pagrindinės temos: organizacijos sistema, struktūra, bendravimas, motyvacija, vadybos metodai ir technika, vadybos tikslai, organizacijos kultūra ir pan. Medžiaga gali būti pateikta ir mokomąja rusų kalba.

Kursų trukmėapie 6 mėn. (pagal atskirą studento pageidavimą galima sulėtinti arba pagreitinti siuntimą)
Kainasiūlomų kursų lentelėje
Pažymėjimasyra
Egzaminasorganizuojamas studentams, baigusiems kursą ir norintiems gauti diplomą.
Testasnėra
Užsakyti